Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking binnen heel Europa. Ook jouw organisatie moet hieraan voldoen. Maar wat moet je nou precies doen? We helpen je graag op weg en geven een aantal tips.

De twee misschien wel belangrijkste pijlers van de nieuwe wetgeving zijn transparantie en bewustwording. Dat betekent geen vooraf aangevinkte checkboxjes meer in je online donatieformulier en bewust nadenken over welke je gegevens je waarom verzamelt.

AVG – Checklist

Hieronder hebben we een checklist opgesteld voor de AVG in het algemeen en een aantal actiepunten die uitgevoerd moeten worden, zodat je privacybeleid ook op je website goed tot uiting komt.

Een belangrijk onderdeel van de AVG is de verantwoordingsplicht. Je moet als organisatie kunnen aantonen dat je aan de privacyregels voldoet wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. Zie op de website van Autoriteit Persoonsgegevens een uitgebreid stappenplan richting de nieuwe wetgeving.

Hieronder hebben we een verkorte checklist opgesteld die je ook kunt gebruiken:

  1. Begin met het inventariseren van de volgende gegevens in een verwerkingsregister:
    1. Welke gegevens je verzamelt;
    2. Met welk doel je deze gegevens verzamelt;
    3. Met wie je deze gegevens eventueel deelt.
  2. Ga na hoe en waar je deze gegevens opslaat en of de gegevens voldoende beveiligd zijn.
  3. Maak een privacyverklaring richting je donateurs, klanten of andere betrokkenen waarin je duidelijk aangeeft welke gegevens je met welk doel verzamelt.

Hoe zit het met online fondsenwerving? Bekijk hier het stappenplan.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.